Get Adobe Flash player

Iskolai hírek

Az első adventi gyertya meggyújtása

Pályaválasztási szülői értekezlet

Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is megrendeztük iskolánkban a pályaválasztási szülői értekezletet. Az idei alkalommal is zsúfolásig megtelt a biológia szaktanterem, ahová meghívást kaptak a környék középiskoláinak képviselői. Prezentációval egybekötött bemutatások hangzottak el a középiskolákiskolák felvételi követelményeiről, a választható szakokról, a képzés rendjéről, és a lehetséges ösztöndíj rendszerről.

A következő intézmények képviseltették magukat:

Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda - Suba István igazgatóhelyettes,

Kisvárdai SZC.II. Rákóczi Ferenc Technikum és Szakképző Iskola - Sebőkné Potyók Marianna igazgatóhelyettes,

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium - Dr. Koncz Gábor igazgató úr,

Apáczai Oktatási Centrum - Angyal-Babják Éva igazgatónő,

Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium - Pappné Molnár Erika igazgatónő.

Tanulóink és a szülők nevében is köszönjük az iskolák vezetőinek a megjelenését és a sokoldalú tájékoztatást!

Józsi Barnabás igazgató

Laptopot kaptak a hetedikeseink!

Az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 projekt keretében minden hetedikes tanulónk kapott egy DELL típusú laptopot. 2023. november 29-én üzemeltük be és osztottuk ki a számítógépeket. Kívánom, hogy minden diák használja eredményesen tanulmányai során a laptopját!

Józsi Barnabás
igazgató

Jótékonysági SZMK bál

Mint az  Ölbey Irén Általános Iskola igazgatója, köszönetet mondok és egyben gratulálok az intézményünkben megrendezett SZMK bál valamennyi szervezőjének és résztvevőjének munkájáért, amivel hozzájárultak a bál sikeréhez. Különösen köszönöm Szilágyi Renáta SZMK elnök és Lászlóné Bezzegh Andrea igazgatóhelyettes kiemelkedő szervezőmunkáját. Örömmel teszem közzé az eseményről szóló beszámolót és fényképeket.

Józsi Barnabás igazgató

 

Jótékonysági SZMK bál beszámoló

A múlt hetet egy sikeres iskolai jótékonysági bállal zártuk, mely minden várakozásunkat felülmúlta, és mindannyiunk számára gazdag emlékeket hagyott. Ez az esemény bizonyította, hogy együtt sokkal többre vagyunk képesek.

A tornaterem ügyes pedagógus és szülői kezek segítségével gyönyörű dekorációt kapott, így várta a 150 fős vendégsereget. A bált Szilágyi Renáta a szülői munkaközösség elnöke és Lászlóné Bezzeg Andrea igazgatóhelyettes nyitotta meg. Ezután az iskola 4. és 8. osztályos tanulói táncelőadással kedveskedtek a vendégeknek, majd a Dögei Nők Egyesületének tagjai táncukkal nyári hangulatot idéztek fel.

Következett a finom vacsora, amely élelmezésvezetőnk és a konyha dolgozói nélkül nem jöhetett volna létre. A tálalásban pedig a szülői munkaközösség tagjai és a Dögei Nők Egyesületének tagjai segítettek. A tombolahúzás volt az est csúcspontja. Nagyon sok tombolatámogatást kaptunk, szülők, tanárok és környékbeli vállalkozók számos fantasztikus ajándékot ajánlottak, ami igazi izgalmat és örömet hozott az eseményre. Mindannyian izgatottan vártuk, hogy kiderüljön, ki nyeri meg a fődíjat melyet dr. Nagy Péter polgármester úr ajánlott fel.

Az éjszaka hosszúra nyúlt, és hajnalig tartó jó hangulatban fejeződött be. A zenész remek hangulatot teremtett, a táncparkett mindvégig megtelt mosolygó arcokkal és boldog pillanatokkal. Az emlékezetes estről fotófalunknál vendégeink sok hangulatos képet készítettek.

Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki hozzájárult a bál sikeréhez, a Dögei Önkormányzatnak, a pedagógusainknak, a támogató szülőknek, a szülői munkaközösségnek és a tombola felajánlóknak.

Köszönöm mindenkinek, aki részt vett az eseményen, jelenlétével vagy felajánlásával támogatta iskolánk tanulóit!

 

Lászlóné Bezzegh Andrea

igazgatóhelyettes

Sajtóközlemény!

Mimi és Panna sikere!

Iskolánk két tanulója, Szabó Panna és Szlovák Mirjam újabb országos eredményt zsebelhetett be. A ’Hello Summer’ országos angol projektversenyen 1. helyezést értek el.

Eredményükhöz gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

Szabóné Balogh Erika tanárnő

Az "Egészséghét" eredményhirdetése

Egészséghét az Ölbey-ben

Egy hétig az egészséges életmód, mozgás és táplálkozás körül forogtak a programok az Ölbey Irén Általános Iskolában. A programokkal célunk az volt, hogy a tanulóink figyelmét az egészséges életmódra és az egészségükkel való törődés fontosságára irányítsuk.

Ennek jegyében minden reggelt zenés gimnasztikával indítottunk, melynek levezényléséért köszönet Mónus Ádámnak.

A sportdélutánt futással indítottuk. Felsős diákjaink egy nagyobb távot tettek meg a községben (általános iskola-Virág u.-Ifjúság u.-Vörösmarty u.-Béke u.-általános iskola), a fiatalabb korosztály a focipályát vette bírtokba. Minden diákunk lelkesen és aktívan teljesítette a távot. Ezt követően az osztályok egymás ellen mérték fel ügyességüket, gyorsaságukat különböző játékos sor-és váltóverseny feladatokban.

Fontos feladatunknak tekintettük a hét folyamán, hogy diákjaink kellő információt gyűjtsenek az egészséges táplálkozás szerteágazó témaköreiben, ezért az 1-3. évfolyamos tanulóink Szilágyi Renáta ezzel kapcsolatos figyelemfelkeltő előadásán vehettek részt. Köszönjük szépen!

A 4-5. osztályosoknak Balogh Gáborné tartott érdekes betekintést régi korok hajviseletébe, valamint, hogyan ápoljuk egészségesen hajunkat a mindennapokban. Az előadás után a lányoknak kérésüknek megfelelően díszítette, befonta a haját. Köszönjük, hogy ezt a délutánját régi iskolája tanulóira szánta.

A 6-8.-os tanulók drogprevenciós előadáson szembesülhettek azzal a ténnyel, hogy napjainkban a függőségek egyre fenyegetőbb problémát jelentenek a fiatalok körében. Gondolkodásra szeretnénk késztetni őket, ezáltal egy hosszabb távú egészségtudatos szemléletmódot átadva nekik. Köszönjük Cservenyák Bernadett százados hölgynek, aki a Kisvárdai Rendőrkapitányságról érkezett hozzánk, hogy megosztotta a gyerekekkel mindennapi tapasztalatait, ezáltal felhívta figyelmüket a valós veszélyekre.

A hét legkreatívabb feladata a  „Zöldség/gyümölcsszobrászkodás” volt. A gyerekek manuális képességei, képzeletvilága együtt fejlődhetett az alkotások elkészítése során. Igényes és szép produktumok születtek.

A tanulók osztályszinten dolgoztak  figyelemfelhívó plakáton „Élj egészségesen!” címmel. Nagyon színes, igényes, több témára is kiterjedő alkotásokkal találkoztunk.

A hetet Egészség-TOTÓ kitöltésével, valamint tökfaragással zártuk. Minden versenyfeladatot oklevéllel jutalmaztunk.

Visszatekintve a hét programjaira, feladataira, kihívásaira elmondhatom, hogy iskolánkban egy jól szervezett, kreatív egészséghetet tartottunk, ami hozzájárult gyermekeink egészséges fejlődéséhez, szemléletbeli változásaihoz.

Köszönöm a Szülői Munkaközösség támogatását, akik lehetővé tették, hogy minden tanulónk egy müzli szeletet kapjon, valamint a héten legjobban teljesítő alsós és felsős  osztály ajándékcsomagot kaphasson. Köszönöm a vezetőség és pedagógus kollégáim maximális támogatását, lelkesedését, munkáját.

Takácsné Csobolya Éva

szaktanár

További cikkeink...