Get Adobe Flash player

Iskolai hírek

Mimi és Panna sikere!

Iskolánk két tanulója, Szabó Panna és Szlovák Mirjam újabb országos eredményt zsebelhetett be. A ’Hello Summer’ országos angol projektversenyen 1. helyezést értek el.

Eredményükhöz gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

Szabóné Balogh Erika tanárnő

Az "Egészséghét" eredményhirdetése

Egészséghét az Ölbey-ben

Egy hétig az egészséges életmód, mozgás és táplálkozás körül forogtak a programok az Ölbey Irén Általános Iskolában. A programokkal célunk az volt, hogy a tanulóink figyelmét az egészséges életmódra és az egészségükkel való törődés fontosságára irányítsuk.

Ennek jegyében minden reggelt zenés gimnasztikával indítottunk, melynek levezényléséért köszönet Mónus Ádámnak.

A sportdélutánt futással indítottuk. Felsős diákjaink egy nagyobb távot tettek meg a községben (általános iskola-Virág u.-Ifjúság u.-Vörösmarty u.-Béke u.-általános iskola), a fiatalabb korosztály a focipályát vette bírtokba. Minden diákunk lelkesen és aktívan teljesítette a távot. Ezt követően az osztályok egymás ellen mérték fel ügyességüket, gyorsaságukat különböző játékos sor-és váltóverseny feladatokban.

Fontos feladatunknak tekintettük a hét folyamán, hogy diákjaink kellő információt gyűjtsenek az egészséges táplálkozás szerteágazó témaköreiben, ezért az 1-3. évfolyamos tanulóink Szilágyi Renáta ezzel kapcsolatos figyelemfelkeltő előadásán vehettek részt. Köszönjük szépen!

A 4-5. osztályosoknak Balogh Gáborné tartott érdekes betekintést régi korok hajviseletébe, valamint, hogyan ápoljuk egészségesen hajunkat a mindennapokban. Az előadás után a lányoknak kérésüknek megfelelően díszítette, befonta a haját. Köszönjük, hogy ezt a délutánját régi iskolája tanulóira szánta.

A 6-8.-os tanulók drogprevenciós előadáson szembesülhettek azzal a ténnyel, hogy napjainkban a függőségek egyre fenyegetőbb problémát jelentenek a fiatalok körében. Gondolkodásra szeretnénk késztetni őket, ezáltal egy hosszabb távú egészségtudatos szemléletmódot átadva nekik. Köszönjük Cservenyák Bernadett százados hölgynek, aki a Kisvárdai Rendőrkapitányságról érkezett hozzánk, hogy megosztotta a gyerekekkel mindennapi tapasztalatait, ezáltal felhívta figyelmüket a valós veszélyekre.

A hét legkreatívabb feladata a  „Zöldség/gyümölcsszobrászkodás” volt. A gyerekek manuális képességei, képzeletvilága együtt fejlődhetett az alkotások elkészítése során. Igényes és szép produktumok születtek.

A tanulók osztályszinten dolgoztak  figyelemfelhívó plakáton „Élj egészségesen!” címmel. Nagyon színes, igényes, több témára is kiterjedő alkotásokkal találkoztunk.

A hetet Egészség-TOTÓ kitöltésével, valamint tökfaragással zártuk. Minden versenyfeladatot oklevéllel jutalmaztunk.

Visszatekintve a hét programjaira, feladataira, kihívásaira elmondhatom, hogy iskolánkban egy jól szervezett, kreatív egészséghetet tartottunk, ami hozzájárult gyermekeink egészséges fejlődéséhez, szemléletbeli változásaihoz.

Köszönöm a Szülői Munkaközösség támogatását, akik lehetővé tették, hogy minden tanulónk egy müzli szeletet kapjon, valamint a héten legjobban teljesítő alsós és felsős  osztály ajándékcsomagot kaphasson. Köszönöm a vezetőség és pedagógus kollégáim maximális támogatását, lelkesedését, munkáját.

Takácsné Csobolya Éva

szaktanár

Nyelvmester országos projektverseny

Iskolánkat Szabó Panna 4. osztályos tanuló képviselte az országos versenyen, ahol a magyar nyelv ismeretéről adott számot. 4. helyezésével bizonyította tudását.

Szabóné Balogh Erika tanárnő

Őszi szünet

Tájékoztatom a kedves szülőket, hogy az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. október 27. (péntek), a  szünet utáni első tanítási nap 2023. november 6. (hétfő).

Józsi Barnabás igazgató

Megemlékezés 1956. október 23-ról

Tájékoztatás

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

22. A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, az egyéb foglalkozások

27. § (1) * Az iskolában a nevelést-oktatást – ha e törvény másképp nem rendelkezik – a nappali oktatás munkarendje szerint a kötelező és választható, egyéni és csoportos, tanórai és egyéb foglalkozások, a kollégiumban a kötelező és választható, egyéni és csoportos foglalkozások keretében csoportbontásokkal kell megszervezni (a továbbiakban: nappali rendszerű iskolai oktatás). A nappali rendszerű iskolai oktatás e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben az évfolyamra, az időtartamra, a tanulói hozzáférésre és a tanulók felügyeletének megszervezésére vonatkozó részletszabályok meghatározásával, tantermen kívüli, digitális munkarendben is megszervezhető.

(2) * Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá hét órától tizennyolc óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről azzal, hogy tizenhat óra után a tanulók felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak láthatják el. Az általános iskola e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként is működhet.

Első osztály a mesék szárnyán

Rendhagyó magyar órán vehettek részt elsőseink az Ölbey Irén Általános Iskolában a magyar népmese napja alkalmából. Meghívott vendégeink meséket olvastak fel a csillogó szemű gyerekeknek.

Nagy Péter polgármester úr, Józsi Barnabás igazgató úr, Szegedi Krisztina, a Csigaház Fejlesztő Központ Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa, végül Olajos Istvánné, édesanyám egymásnak adták át az alkalomhoz illő díszlet hintaszékét, hogy lelkes készülésük eredményeként elrepítsék a tanulóinkat a népmesék birodalmába. Mi pedig apró ajándékokkal kedveskedtünk nekik. Igazán örömteli délutánt töltöttünk együtt.

Hálásan köszönöm minden résztvevőnek ezt a hangulatos megemlékezést!

A mesehallgatások között a gyerekek fantáziája is szárnyra kapott a nekik készült bábszínházban, ahol kedvenc mesehőseik bőrébe bújhattak. Melynek sok- sok taps volt a jutalma.

"A mese örök. A mese pedig azért örök, mert a közönség is örök. Amíg gyerekek vannak, addig mese is lesz, és a gyerekek sem változnak lényegesen, alapállásuk örök. Mert mi a gyerek viszonya a világhoz? Meg akarja ismerni, és meg akarja hódítani, és ebben segít többek között a mese is." (Csukás István)

Olajos Viktória Rita tanító néni

További cikkeink...