Get Adobe Flash player

A hónap verse

Erdélyi József : Néma imák...

Legszebbek a néma imák...
Imádkozik minden virág,
Kék imát mond a kék katáng,
kék virága Kék Miatyánk.

Gyalogutak, dűlők fele
kék katánggal van most tele,
mélyült keréknyomok között
milljó kék Miatyánk köszönt.

-Ki itt jársz, légy jó emberünk
s néma imát mond mivelünk,
tekints némán az égre fel-
egy pillantást megérdemel.

Minden tövön száz kék katáng
mondja némán, hogy "Mi Atyánk",
s hervad hamar és boldogan,
benne mert új élet fogan.

Mert küllőkkel bár töretünk,
kocsikenőcs a kenetünk,
míg az égre felnézhetünk,
örök élet az életünk...

Ölbey Irén: Isten kertje

Ha leszáll a tiszta este
fenn az égbolt Isten kertje.
Száll a pára,száll az illat
fénylő virág minden csillag.
A mennybéli jó angyalkák
öntözgetik locsolgatják.
S azok nyílnak,illatoznak
ezüst ködöt záporoznak.
Világitnak gyémánt fénnyel
Köztük tán az Isten lépdel.
Ő a jóság és Irgalom,
Ő a Béke és Hatalom.
A világot Ő alkotta
s szépségekkel teleszórta.

Ölbey Irén: Tavaszi séta

Jöjj,sétáljunk egyet s szemléljük Istent a tavaszban,
ki borzas bokrok, s fáklyás fák közt jár a kertben halkan,
ott lépeget a pázsiton s virágot gyújtogat,
tulipánt, árvácskát, nárciszt és gyöngyvirágokat.

S ott jár a hegyormokon ibolya fellegekben,
hajnal, dél, alkonyat ragyog,ha mozdulata rebben,
a nap a bérese s szórja szerteszét
a termő élet magvait és kivirul a rét.

A dombokra Isten bársony mentét terít s ha kába,
jókedvű szél dalol, Ő fú arany sípjába.
Őt zengik a folyók, s nézd a tó gyémánt tükör,
oly mozdulatlan s benne az Ő képe tündököl.

Csízek, sármányok s fülemülék forró füttye zeng fel
a madarak hangversenyeznek és Ő a nagy karmester.
A látható s a láthatatlan világegység felett
az Ő oszthatatlan s bonthatatlan Lelke lebeg.

ÖLBEY IRÉN: SZERESD ANYÁDAT

Ő volt aki halkan bölcsőd fölé hajolt:
Ő volt,aki néked altatódalt dalolt.
Tündérmesét mesélt halk téli estéken,
Ahogy ott pihegtél csöndben az ölében.
És, hogy boldog legyen játékos kis élted.
Jóságos életét adta volna érted...
Ő volt ki éretted oly sokat fáradt...
Szeresd, nagyon szeresd az édesanyádat!


Ő az aki soha meg nem haragszik rád,
Aki küld a mennybe érted forró imát.
Akárhova dob is sorsod szilaj keze,
Mindenüvé kísér féltő szeretete.
Akármerre jársz is, akármerre bolygol,
Ily nagy szeretettel soha, sem találkozol.
Nehogy szólni találj valaha rá vádat!
Szeresd,nagyon szeresd,az édesanyádat!


Ezt az érted égő, áldott szelíd lelket
Soha meg ne bántsad, féltve melengessed.
Kinek édesanyját elvette az Isten,
Meg nem szerzi többé semmiféle kincsen,
Segítsd könnyíteni ezer apró gondját,
Simogasd meg puhán érted bús homlokát.
Töröld le a könnyeit, ha tépi a bánat.
Szeresd, nagyon szeresd az édesanyádat!

Ölbey Irén: Húsvét

Húsvét gyönyörű ünnep,
lelkünkben öröme lüktet.
A madarak torkából
csattog a fény,a mámor.
Most minden csupa ritmus,
feltámadás s itt jár Krisztus,
feltámadt s itt jár,itt van,
a hétköznapjainkban,
s itt van az ünnepekben.
Kegyelme mérhetetlen.
Hulljon le minden hályog.
s kiáltsam:látom, látom.
Krisztust lássam meg minden 
emberben, aki itt lenn
keresztet hordoz s árva
szívén átvert a dárda.
Így öleli át áldott
szent húsvét a világot,
mint allelujás ének
a beteljesült ígéret...
Húsvét tündöklő ünnep,
emeljük fel a szívünket.

További cikkeink...